ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097249717 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,000 บาท ราคากลาง 7,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 7,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 8 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา64.pdf
Cresta Social Messenger