ซื้อสื่อและวัสดุสำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา
  รายการพิจารณา  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  รายชื่อผู้เสนอราคา  ราคาที่เสนอ 
1 สื่อและวัสดุสำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้ 3350100504746
3359900140852
3450500336025
ศูนย์รวมครุภัณฑ์ยโสธร
ร้านเบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์
ร้านสุนทรวิทยา
10,884.00
10,320.00
11,680.00

ชื่อโครงการ

ซื้อสื่อและวัสดุสำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097491823 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,320 บาท ราคากลาง 10,320 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์ ราคาเสนอ 10,320 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา2291.pdf
Cresta Social Messenger