ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมปล่องควันเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097449410 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 35,610 บาท ราคากลาง 35,610 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอยูเอ็นการช่าง ราคาเสนอ 35,610 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา1393.pdf
Cresta Social Messenger