ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097553874 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,064 บาท ราคากลาง 8,064 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 8,064 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 13 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา1394.pdf
Cresta Social Messenger