ชื่อโครงการ

ซื้อสารส้มชนิดผง จำนวน 200 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097478215 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 70,000 บาท ราคากลาง 70,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสองพี่น้อง ราคาเสนอ 70,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา1495.pdf
Cresta Social Messenger