จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่โครงการ 64097591296 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 16,371 บาท ราคากลาง 16,371 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท นายทำถูก จำกัด ราคาเสนอ 16,371 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา2097.pdf
Cresta Social Messenger