ชื่อโครงการ

ชุดกีฬา จำนวน 23 ชุด

เลขที่โครงการ 64097775210 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิธีการจัดหา เฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,900 บาท ราคากลาง 6,900 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพัชรามลโต ราคาเสนอ 6,900 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 15 กันยายน 2564

เอกสารประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger