ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI

เลขที่โครงการ 64117229152 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,230 บาท ราคากลาง 8,230 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอ้วนไดนาโม ราคาเสนอ 8,230 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมรถยนต์-8230-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger