ชื่อโครงการ

ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน

เลขที่โครงการ 64117195290 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 50,000 บาท ราคากลาง 50,000 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านมานะการดับเพลิง ราคาเสนอ 50,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกาศ

ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน-50000-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger