ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

เลขที่โครงการ 64117326008 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,880 บาท ราคากลาง 5,880 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 5,880 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-5880-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger