ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำอัตโนมัติ โรงกรองนน้ำ ม.7

เลขที่โครงการ 64117435950 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,110 บาท ราคากลาง 7,110 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านรณชัยการไฟฟ้า ราคาเสนอ 7,110 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำโรงกรองน้ำ-ม.7-7110-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger