ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

เลขที่โครงการ 64117446404 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 8,750 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 8,750 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-8750-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger