ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม (เดือนพฤศจิกายน 2564)

เลขที่โครงการ 64117525080 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,705 บาท ราคากลาง 12,705 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 12,705 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2564

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-12705-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger