จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-8392

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ-8392

เลขที่โครงการ 64127246889 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 9,716 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัทโตโยต้าร้อยเอ็ด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ราคาเสนอ 9,716 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2564

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมรถยนต์-กฉ-8392-9715.60-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger