ชื่อโครงการ

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เลขที่โครงการ 64127314062 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,400 บาท ราคากลาง 6,400 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านอ้วนไดนาโม ราคาเสนอ 6,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 7 ธันวาคม 2564

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-6400-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger