ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI

เลขที่โครงการ 64127474594 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 39,200 บาท ราคากลาง 39,200 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านไทยไฟร์แอนด์เรสกิว ราคาเสนอ 39,200 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 20 ธันวาคม 2564

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ-39200-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger