เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นถนนเเอสฟัลท์ ถนนสุขเกษม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลอาจสามารถ

ชื่อโครงการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นถนนเเอสฟัลท์ ถนนสุขเกษม โดยวิธีคัดเลือก

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. วิธีการจัดหา งบประมาณ บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 30 ธันวาคม 2564

เอกสารประกาศ

Cresta Social Messenger