ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน

เลขที่โครงการ 65017015703 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 12,000 บาท ราคากลาง 12,000 บาท ที่มาของราคากลาง สืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้ราคาต่ำสุด ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน วัน-โอ-วัน 101 ราคาเสนอ 12,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร-12000-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger