ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลท์ ถนนเพลินจิต

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลท์ ถนนเพลินจิต

เลขที่โครงการ 65017163512 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีคัดเลือก งบประมาณ 1,213,000 บาท ราคากลาง 1,213,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง..pdf
Cresta Social Messenger