ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ

เลขที่โครงการ 65017396365 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 37,390 บาท ราคากลาง 37,390 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 37,390 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-34-รายการ-37390-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger