ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า

เลขที่โครงการ 65017420565 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 15,750 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก ราคาเสนอ 15,750 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมรถกระเช้า-15750-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger