ชื่อโครงการ

ซื้อสารส้มและคลอรีน

เลขที่โครงการ 65017384138 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 66,000 บาท ราคากลาง 66,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 66,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 24 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อสารส้มและคลอรีน-66000-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger