ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม)

เลขที่โครงการ 65027007335 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 10,395 บาท ราคากลาง 10,395 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 10,395 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 4 มกราคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-10395-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger