จ้างเหมาไถกลบขยะพร้อมปรับปรุงที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลอาจสามารถ

ชื่อโครงการ

จ้างเหมาไถกลบขยะพร้อมปรับปรุงที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เลขที่โครงการ 65027186002 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 45,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท อาจนคร คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาเสนอ 45,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาไถกลบบ่อขยะ-45000-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-1.pdf
Cresta Social Messenger