ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เลขที่โครงการ 65027379737 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 9,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเอสเอ็มวัสดุก่อสร้าง ราคาเสนอ 9,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง-9000-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger