ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ

เลขที่โครงการ 65027457775 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 33,048 บาท ราคากลาง 33,048 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูแอนด์ ไอ ร้อยเอ็ด ราคาเสนอ 33,048 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-33048-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger