ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)

เลขที่โครงการ 65027490536 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 12,705 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 12,705 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 1 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-12705-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger