จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคและป้ายหินอ่อนพร้อมขาตั้ง+หัวบัว

ชื่อโครงการ

จ้างจัดทำป้ายอะคริลิคและป้ายหินอ่อนพร้อมขาตั้ง+หัวบัว

เลขที่โครงการ 65037066221 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,960 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 8,960 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เอกสารประกาศ

จ้างทำป้าย-8960-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
Cresta Social Messenger