ชื่อโครงการ

ซื้อลูกรัง

เลขที่โครงการ 65037306615 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 97,000 บาท ราคากลาง 97,000 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจิตราก่อสร้าง ราคาเสนอ 97,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อลูกรัง-97000.pdf
Cresta Social Messenger