ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอาจสามารถ

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เลขที่โครงการ 65037302034 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 497,700 บาท ราคากลาง 497,700 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจิตราก่อสร้าง ราคาเสนอ 497,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 17 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

ถมดิน.pdf
Cresta Social Messenger