ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากเดิมทางไปดงหมากดอก) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 3 (ต่อจากเดิมทางไปดงหมากดอก) บ้านชูชาติ หมู่ที่ 15

เลขที่โครงการ 65037385443 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 486,400 บาท ราคากลาง 510,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บรษัท เมืองสรวงคอนกรีต จำกัด ราคาเสนอ 485,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 22 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศผู้ชนะ-1.pdf
Cresta Social Messenger