ชื่อโครงการ

จัดซื้อแก๊สหุงต้ม (เดือนมีนาคม 2565)

เลขที่โครงการ 65047053840 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 13,860 บาท ราคากลาง 13,860 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 13,860 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 มีนาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อแก๊สหุงต้ม-13860.pdf
Cresta Social Messenger