ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลอาจสามารถ

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬา สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลอาจสามารถ

เลขที่โครงการ 65047037328 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 451,700 บาท ราคากลาง 460,000 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัทเมืองสรวงคอนกรีต จำกัด ราคาเสนอ 450,700 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 8 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

จ้างปรับปรุงสนามกีฬา-สนามฟุตซอลเทศบาลตำบลอาจสามารถ.pdf
Cresta Social Messenger