ชื่อโครงการ

จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

เลขที่โครงการ 65047138524 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,300 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านทรัพย์รุ่งเรือง ราคาเสนอ 6,300 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 4 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อเจลแอลกอฮอล์-6300.pdf
Cresta Social Messenger