จัดซื้อจอสัมผัส (Inter Active TV) พร้อมสื่อมัลติมีเดียและโปรแกรม view board

ชื่อโครงการ

จัดซื้อจอสัมผัส (Inter Active TV) พร้อมสื่อมัลติมีเดียและโปรแกรม view board

เลขที่โครงการ 65047140298 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 28,500 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านเบบี้บุ๊ค ราคาเสนอ 28,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อจอสัมผัส-พร้อมสื่อมัลติมีเดีย-28500.pdf
Cresta Social Messenger