ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด

เลขที่โครงการ 65047262890 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 8,165 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้าน พี เอส ที คอมพิวเตอร์ ราคาเสนอ 8,165 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 18 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด-CCTV-8165.pdf
Cresta Social Messenger