ชื่อโครงการ

ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

เลขที่โครงการ 6504729666 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 44,400 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บรษัท พรประเสริฐมอเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 42,500 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อรถจักรยานยนต์-42500.pdf
Cresta Social Messenger