ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขสวัสดิ์ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขสวัสดิ์ บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 13

เลขที่โครงการ 65047328346 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 460,900 บาท ราคากลาง 421,200 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศราคากลาง..pdf
Cresta Social Messenger