ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขสวัสดิ์ บ้านอาจสามารถ ม.13

ชื่อโครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขสวัสดิ์ บ้านอาจสามารถ ม.13

เลขที่โครงการ 65047328346 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 460,900 บาท ราคากลาง 421,200 บาท ที่มาของราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท รุ่งเรืองแอสฟัลท์ จำกัด ราคาเสนอ 460,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เสนอราคาต่ำสุด วันที่ประกาศ 26 เมษายน 2565

เอกสารประกาศ

ก่อสร้างคสล.ถนนสุขสวัสดิ์-ม.13.pdf
Cresta Social Messenger