ชื่อโครงการ

ซื้อหมึกพิมพ์

เลขที่โครงการ 65057114962 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 7,920 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 7,920 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 5 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อหมึกพิมพ์-7920-1.pdf
Cresta Social Messenger