ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

เลขที่โครงการ 65057108310 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 13,104 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 13,104 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 10 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุสำนักงาน-5-รายการ-13104.pdf
Cresta Social Messenger