ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ TATA

เลขที่โครงการ 65057186958 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 34,300 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายอำนาจ ลาขุมเหล็ก ราคาเสนอ 34,300 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างซ่อมรถTATA-34300.pdf
Cresta Social Messenger