ชื่อโครงการ

จ้างทำป้ายหินแกรนิตและป้ายอะคริลิค

เลขที่โครงการ 65057196557 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านตองเก้าเลเซอร์ปริ้น ราคาเสนอ 7,800 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 9 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างทำป้าย-7800.pdf
Cresta Social Messenger