ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยของประชาชนที่เดือดร้อนจากวาตภัย

ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยของประชาชนที่เดือดร้อนจากวาตภัย

เลขที่โครงการ 65057294418 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 33,105 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านโชคมงคลค้าวัสดุ ราคาเสนอ 33,105 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 5 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยปปช.-33104.60.pdf
Cresta Social Messenger