ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ

เลขที่โครงการ 65067185465 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 5,580 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ทรัพย์กวี โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาเสนอ 5,580 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 2 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

วัสดุสำนักงาน-จำนวน-3-รายการ-5580.pdf
Cresta Social Messenger