ชื่อโครงการ

ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ ยี่ห้อ TATA

เลขที่โครงการ 65067145368 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,000 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพนมไพรการยาง ราคาเสนอ 6,000 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 1 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

ซื้อยางรถยนต์-TATA-6000.pdf
Cresta Social Messenger