ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

เลขที่โครงการ 65067134238 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,350 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านวรรณชัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาเสนอ 6,350 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-6350.pdf
Cresta Social Messenger