ชื่อโครงการ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอยโข่ง

เลขที่โครงการ 65057401172 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 6,100 บาท ราคากลาง บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา นายโสภี เย็นใจ ราคาเสนอ 6,400 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 18 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มน้ำหอยโข่ง-6100.pdf
Cresta Social Messenger