ชื่อโครงการ

ซื้อแก๊สหุงต้ม จำนวน 30 ถัง

เลขที่โครงการ 65057532785 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา วิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 2,565 บาท ราคากลาง 12,450 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ร้านสามารถแก๊ส ราคาเสนอ 12,450 บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2565

เอกสารประกาศ

จัดซื้อแก๊สหุงต้ม-จำนวน-30-ถัง.pdf
Cresta Social Messenger