ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ

ประกาศกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการระบบควบคุมน้ำประปาดื่มได้อัจฉริยะ

เลขที่โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิธีการจัดหา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ บาท ราคากลาง 8,812,095 บาท ที่มาของราคากลาง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเสนอ บาท เหตุผลที่ได้รับคัดเลือก วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2565

เอกสารประกาศ

ประกาศกำหนดราคากลาง.pdf
Cresta Social Messenger